We have been recognised. Thank you! Roovee is constantly evolving.

Our idea to combine the Internet of Things (IoT), solar panels, and city bikes into one system won a competition for support from the European Union. Thanks to this, Roovee can be even better – better for the customers.

Here you will find all the details of the project and the grant:

Aim of the project

The aim of the project implemented as part of the 2.3.5 Design for Entrepreneurs is gaining competitive advantages and developing the company ROOVEE S.A. through the development of a new design project, thanks to which the improved product in the form of the IoT system for the management of a fleet of bicycles and other lightweight vehicles, including electrical ones, will be introduced.

Udoskonalenie systemu IoT o moduł NFC i możliwość ładowania z ogniwa fotowoltaicznego – tzw. baterii słonecznej, a także zmiana konstrukcji zamka IoT umożliwiającego adaptację do dowolnego pojazdu z rynku pozwoli na znaczące poszerzenie rynku zbytu i wzrost przychodów z działalności Spółki.

Innowacyjność rozwiązania dedykowanego przede wszystkim dla małych i dużych miast w kraju i za granicą (w przyszłości planowane jest wejście na rynek Europy Środkowej) umożliwi już w 2020 r. osiągnięcie przychodów ogółem na poziomie 5 mln zł, w 2022 r. już ok. 10 mln zł.

Całkowity koszt realizacji projektu: 559.404,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 382.330,00 PLN

Oferta wybrana
GaMP sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8, 65-803 Zielona Góra data wpływu 30/03/2020 cena netto:
445.000,00 PLN, cena brutto 547.350,00 PLN

Pełna lista podmiotów, które złożyły ofertę:

  1. GaMP sp. z o.o., Aleja Konstytucji 3 Maja 8, 65-803 Zielona Góra data wpływu 30/03/2020 – liczba
    przyznanych punktów 100
  2. EURO INNOWACJE SOFTWARE sp. z o.o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań
    data wpływu 30/03/2020 – liczba przyznanych punktów 88,71

Aby przejść do postępowania kliknij w link.

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój