Compliance

Polityka antykorupcyjna Roovee S.A.

Polityka antykorupcyjna służy określeniu zasad i standardów postępowania które pozwolą ROOVEE S.A na identyfikowanie i przeciwdziałanie zdarzeniom o charakterze korupcyjnym, zapewniając tym samym należytą ochronę interesów, renomy, wizerunku zapewniając tym samym zgodność działalności organizacji z obowiązującym prawem i zasadami etycznymi. W ROOVEE S.A deklarujemy publicznie nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad uczciwości w biznesie, którymi kierowaliśmy […]

Kodeks etyczny Roovee S.A.

ROOVEE S.A. jest świadoma potrzeby przestrzegania standardów etycznych i jasno określonych norm postępowania zarówno w relacjach społecznych jak i tych zawodowych. Celem wprowadzenia Kodeksu Etycznego jest ustanowienie zbioru zasad i wytycznych w zakresie postępowania w odniesieniu do działalności zawodowej i biznesowej ROOVEE S.A. Pragniemy zagwarantować skuteczne zapewnienie przestrzegania Zasad Etyki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw […]

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój