Compilance Polityka antykorupcyjna Roovee S.A.

Polityka antykorupcyjna służy określeniu zasad i standardów postępowania które pozwolą ROOVEE S.A na identyfikowanie i przeciwdziałanie zdarzeniom o charakterze korupcyjnym, zapewniając tym samym należytą ochronę interesów, renomy, wizerunku zapewniając tym samym zgodność działalności organizacji z obowiązującym prawem i zasadami etycznymi.

W ROOVEE S.A deklarujemy publicznie nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad uczciwości w biznesie, którymi kierowaliśmy się zawsze spełniając najwyższe standardy etyczne i prawne. W naszej działalności kierujemy się zasadą zero tolerancji dla działań będących w sprzeczności z zasadami uczciwości w biznesie, a przede wszystkim zachowań, które przyzwalają, promują lub w jakikolwiek sposób zachęcają do podejmowania czynności noszących znamiona przestępstw o charakterze korupcyjnym, nie istnieją okoliczności wyłączające stosowanie przez organizację polityki zerowej tolerancji wobec zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Pobierz PDF – POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ROOVEE S.A.

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój