Compilance Kodeks etyczny Roovee S.A.

ROOVEE S.A. jest świadoma potrzeby przestrzegania standardów etycznych i jasno określonych norm postępowania zarówno w relacjach społecznych jak i tych zawodowych. Celem wprowadzenia Kodeksu Etycznego jest ustanowienie zbioru zasad i wytycznych w zakresie postępowania w odniesieniu do działalności zawodowej i biznesowej ROOVEE S.A.

Pragniemy zagwarantować skuteczne zapewnienie przestrzegania Zasad Etyki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych oraz konfliktom pomiędzy pracownikami a także podejmowanie działań interwencyjnych i niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków naruszeń Zasad Etyki. Przedstawione zasady i wartości w Kodeksie Etycznym są fundamentami które tworzą kulturę biznesową ROOVEE S.A. a także wpływają na umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. Zadaniem Kodeksu Etycznego jest ułatwienie dokonywania nam słusznych wyborów dzięki wskazaniu kluczowych wzorców i norm etycznych w działalności zawodowej.

Pobierz PDF – KODEKS ETYCZNY ROOVEE S.A.

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój