ogłoszenie Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd Spółki pod firmą ROOVEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. W dniu 1 marca 2021 r., nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji, oznaczająca proces przejścia od akcji w formie materialnej (papierowej) do formy elektronicznej. Dokumenty akcji stracą swoją dotychczasową, papierową formę i zostaną zamienione na zapis cyfrowy. W związku z powyższym Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Ryżowa 33a/7,  02-495 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój