Cookies i polityka prywatności Roovee

Niniejsza Polityka odnosi się do strony internetowej roovee.eu oraz stanowi integralną cześć Regulaminu korzystania z Aplikacji Mobilnej roovee.eu należącej do ROOVEE S.A. Użytkownik akceptując Regulamin Aplikacji Mobilnej ROOVEE, wyraża zgodę na przetwarzanie przez ROOVEE S.A. danych osobowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Informujemy, że ROOVEE, szanując prawa Użytkowników naszej strony internetowej do ochrony prywatności oraz danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa oraz poufności pozyskanych danych osobowych. Ponadto ROOVEE wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

1. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych przetwarzanych za pomocą Systemu ROOVEE jest ROOVEE S.A, ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iod@roovee.eu.
 3. Administrator Danych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenia 2016/679, Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz postanowieniami zawartej Umowy a także z zachowaniem należytej staranności.
 4. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator Danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu dostępu do zdjęć dokumentujących usterki na podstawie Pani/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  • dane o lokalizacji urządzenia użytkownika będą przetwarzane w celu możliwości wskazania użytkownikowi informacji o stacjach rowerowych i wykonywaniu usługi pokazywania trasy do najbliższego roweru na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu odpowiedzi na zapytania i żądania i udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art. 6 ust. f Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. f Rozporządzania 2016/679).
 6. Administrator Danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych Administrator Danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do dobrowolnego cofnięcia zgody w każdym czasie, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora.
 8. Administrator Danych informuje, że dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po tym zdarzeniu dla celów, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 10. Pani/Pana dane nie polegają zautomatyzowanym decyzjom i profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 11. W przypadku informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana prosimy o kontakt: iod@roovee.eu.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy

 1. Podczas rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Aplikacji Mobilnej ROOVEE, dzięki temu Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności
 2. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może samodzielnie poprawiać i uzupełniać dane.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od świadczonej usługi:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres e-mail użytkownika,
  • Telefon kontaktowy,

Dane podane w trakcie rejestracji jak i podczas używania aplikacji ROOVEE są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób

3. Zgłaszanie usterek

 1. W przypadku zgłaszania usterek zidentyfikowanych w rowerach ROOVEE wykorzystujemy intuicyjny interfejs zgłaszania usterek.
 2. Administrator danych osobowych może, wyłącznie za zgodą Użytkownika, wykorzystać kamerę telefonu Użytkownika w celu wykonania zdjęcia usterki i wysłania go wraz z opisem do ROOVEE.

4. Cookies

 1. Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i"wyjściu" z serwisu roovee. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają podstawowe informacje na temat nazwy strony www z której pochodzi, "długość życia" Cookies oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są również przez ROOVEE S.A. do celów statystycznych, pozwala to na tworzenie statystyk pracy serwisów oraz odwiedzin użytkowników.
 3. Pliki Cookies pomagają w stosowaniu zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika jest ROOVEE S.A.Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 5. Pliki Cookies nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego, nie niszczą systemu urządzenia końcowego, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu a także nie mają wpływu na działanie oprogramowania, które jest zainstalowane na urządzeniu końcowym.
 6. Na serwisie roovee.eu udostępniane są 3 rodzaje plików Cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  2. stałe – przechowywane przez określony czas, który jest definiowany przez parametr zawarty w pliku cookie
  3. zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów ROOVEE S.A. za pośrednictwem strony internetowej roovee.eu lub aplikacji mobilnej ROOVEE
 7. ROOVEE S.A. wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  1. uwierzytelniania sesji Użytkownika aplikacji mobilnej ROOVEE oraz korzystania ze strony roovee.eu,
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług,
  3. zwiększenia bezpieczeństwa – wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  4. zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony roovee.eu i aplikacji mobilnej ROOVEE
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  6. tworzenia statystyk i raportów oglądalności i funkcjonowania roovee.eu
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Usunięcie plików Cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej ROOVEE jak i serwisu roovee.eu, za co ROOVEE S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Szczegółowe informacji o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

5. Google Analytics (Cookies)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przenalizowania przez roovee.eu źródeł ruchu oraz sposób w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 2. Polityka Goole Analytisc znajduje się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

6. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

 1. ROOVEE S.A. bardzo starannie dobiera partnerów biznesowych i weryfikuje zamieszczane w roovee.eu oraz aplikacji mobilnej ROOVEE linki do innych stron internetowych.
 2. ROOVEE S.A. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Zalecamy weryfikację każdego z partnerów we własnym zakresie oraz podjęcie samodzielnej decyzji odnośnie powierzania danych osobowych.

7. Zmiana polityki bezpieczeństwa

 1. ROOVEE S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

8. Kontakt

 1. ROOVEE S.A. będzie kontaktować się z Użytkownikiem poprzez podanego e-maila, a w szczególnych sytuacjach z podanego przez Użytkownika numeru telefonu.