Cookies i Polityka prywatności

Niniejsza Polityka odnosi się do strony internetowej roovee.eu oraz stanowi integralną cześć Regulaminu korzystania z Aplikacji Mobilnej roovee.eu należącej do ROOVEE S.A.

1. Polityka prywatności

 1. ROOVEE S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992) podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przekazane dane są przetwarzanie wyłącznie w zakresie i celu świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku nie udostępnienia danych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie ROOVEE S.A. nie gwarantuje dostępu do wszystkich funkcji aplikacji ROOVEE.
 2. ROOVEE S.A. informuje, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Udostępnione dane są u nas bezpieczne. Administrator danych osobowych, chroni dane swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin Aplikacji Mobilnej ROOVEE, wyraża zgodę na przetwarzanie przez ROOVEE S.A. danych osobowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych jest ROOVEE S.A. ul. Ryżowa 33a lok. 7 02-495 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706557, NIP:5223106241, REGON:368857899 Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości).
 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator danych osobowych zarejestrował u Generalnego Inspektora Danych Osobowych (w dalszej części dokumentu GIODO) zbiór danych o nazwie roovee.
 7. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich aktualizacji oraz do całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Dane osobowe zgromadzone przez ROOVEE S.A., mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Najważniejszym elementem systemu ochrony danych osobowych jest certyfikat SSL, który gwarantuje ochronę witryn internetowych oraz jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi i komputerami.
 3. Dostęp do danych osobowych maja tylko osoby upoważnione przez ROOVEE S.A. którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne upoważnienia i zobowiązania ich do ochrony.
 4. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych zgodne z wymaganiami określonymi przepisami prawa oraz wytycznymi GIODO.

3. Dane osobowe

 1. Podczas rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Aplikacji Mobilnej ROOVEE, dzięki temu Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności
 2. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może samodzielnie poprawiać i uzupełniać dane.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od świadczonej usługi:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres e-mail użytkownika,
  • Telefon kontaktowy,
  • Numer dokumentu tożsamości.

Dane podane w trakcie rejestracji jak i podczas używania aplikacji ROOVEE są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób

4. Cookies

 1. Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i"wyjściu" z serwisu roovee. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają podstawowe informacje na temat nazwy strony www z której pochodzi, "długość życia" Cookies oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są również przez ROOVEE S.A. do celów statystycznych, pozwala to na tworzenie statystyk pracy serwisów oraz odwiedzin użytkowników.
 3. Pliki Cookies pomagają w stosowaniu zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika jest ROOVEE S.A.Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 5. Pliki Cookies nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego, nie niszczą systemu urządzenia końcowego, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu a także nie mają wpływu na działanie oprogramowania, które jest zainstalowane na urządzeniu końcowym.
 6. Na serwisie roovee.eu udostępniane są 3 rodzaje plików Cookies:
  1. sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  2. stałe – przechowywane przez określony czas, który jest definiowany przez parametr zawarty w pliku cookie
  3. zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów ROOVEE S.A. za pośrednictwem strony internetowej roovee.eu lub aplikacji mobilnej ROOVEE
 7. ROOVEE S.A. wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  1. uwierzytelniania sesji Użytkownika aplikacji mobilnej ROOVEE oraz korzystania ze strony roovee.eu,
  2. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług,
  3. zwiększenia bezpieczeństwa – wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  4. zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony roovee.eu i aplikacji mobilnej ROOVEE
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  6. tworzenia statystyk i raportów oglądalności i funkcjonowania roovee.eu
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies na swoim urządzeniu. Usunięcie plików Cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności aplikacji mobilnej ROOVEE jak i serwisu roovee.eu, za co ROOVEE S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Szczegółowe informacji o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

5. Google Analytics (Cookies)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przenalizowania przez roovee.eu źródeł ruchu oraz sposób w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 2. Polityka Goole Analytisc znajduje się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

6. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

 1. ROOVEE S.A. bardzo starannie dobiera partnerów biznesowych i weryfikuje zamieszczane w roovee.eu oraz aplikacji mobilnej ROOVEE linki do innych stron internetowych.
 2. ROOVEE S.A. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Zalecamy weryfikację każdego z partnerów we własnym zakresie oraz podjęcie samodzielnej decyzji odnośnie powierzania danych osobowych.

7. Zmiana polityki bezpieczeństwa

 1. ROOVEE S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności

8. Kontakt

 1. ROOVEE S.A. będzie kontaktować się z Użytkownikiem poprzez podanego e-maila, a w szczególnych sytuacjach z podanego przez Użytkownika numeru telefony
 2. Wszelkie pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych Użytkownika prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@roovee.eu
 3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile użytkownik nie może lub chce zrobić tego samodzielne prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@roovee.eu